RSS

wzór odwołania o decyzji ZUS

Diferente Mundio


Temat: Odwołąnie od dec. odmownej w spr. przyznania renty POMOCY


Osoba uległa wypadkowi w pracy, na skutek czego stara się o rentę z tyt.
niezdolności do pracy, (zanik kości w nodze) niestety ZUS uznał iż osoba
jest
zdolna do pracy i daje możliwośc odwołąnia się od dec do Sądu Okręgowego.

Co powinno zawierać takie odwołanie ?
Czy można prosić jakiś wzór ?


       Witaj

 W pierwszej kolejnosci odwolujemy sie nie do sadu pracy a do ... ZUSu o
ponowne rozpatrzenie sprawy. Tyle udalo mi sie znalezc w sieci ;)  Gdy
jednak i drugi raz ZUS podejmie podobna decyzje (z ktora sie nie zgadzamy)
wtedy odwolujemy sie do sadu pracy. Ale jak wyglada wzor takiego podania ..
nie mam pojecia :(  I tutaj dolaczam sie do pytania - czy ktos moglby podac
wzor w/w podania i udzielic kilku istotnych informacji na ten temat
(odwolywanie sie do sadu pracy). Z gory dziekuje.

          pozdr. Tomasz


Źródło: topranking.pl/1854/odwolanie,od,dec,odmownej,w,spr,przyznania.php


Temat: Odwołąnie od dec. odmownej w spr. przyznania renty POMOCY


| Osoba uległa wypadkowi w pracy, na skutek czego stara się o rentę z tyt.
| niezdolności do pracy, (zanik kości w nodze) niestety ZUS uznał iż osoba
jest
| zdolna do pracy i daje możliwośc odwołąnia się od dec do Sądu
Okręgowego.

| Co powinno zawierać takie odwołanie ?
| Czy można prosić jakiś wzór ?

       Witaj

 W pierwszej kolejnosci odwolujemy sie nie do sadu pracy a do ... ZUSu o
ponowne rozpatrzenie sprawy. Tyle udalo mi sie znalezc w sieci ;)


nie radzę
pójdzie do akt bez odpowiedzi

Gdy


jednak i drugi raz ZUS podejmie podobna decyzje (z ktora sie nie zgadzamy)
wtedy odwolujemy sie do sadu pracy. Ale jak wyglada wzor takiego podania
..
nie mam pojecia :(  I tutaj dolaczam sie do pytania - czy ktos moglby
podac
wzor w/w podania i udzielic kilku istotnych informacji na ten temat
(odwolywanie sie do sadu pracy). Z gory dziekuje.


moja rada
napisać
imie nazwisko
adres
odwołuję się od decyzji w sprawie - krótki opis
bo mój stan zdrowia ....
bo ZUS nie wziął pod uwagę wszystkich dowodów w sprawie
lub tym podobne


Źródło: topranking.pl/1854/odwolanie,od,dec,odmownej,w,spr,przyznania.php


Temat: Czas umierania-moj nekrolog
Gość portalu: kreska napisał(a):
> ja Cię nie dokońca rozumiem....wytłumacz mi to prościej....

Kresko ;)) po ochłonięciu wyjaśniam jak niżej.
ZUS skierował do mnie decyzję o naliczeniu kapitału początkowego. Zapoznałem
się z jej treścią i moją uwagę przykuła wbrew pozorom nie wysokość kapitału
początkowego, nie niepoprawne stylistycznie pouczenie.
Zawarto w niej wzór wg jakiego wyliczono mój kapitał. Na niejasnej dla mnie
podstawie przyjęto, że przeżyję tylko 209 miesięcy. Jestem więc w kropce.
Jeśli przeżyję dłuzej niż owe 209 miesięcy - oznaczać będzie to że przyjęto zły
parametr- vide źle naliczono kapitał. Niestety nie będę mógł tego
zakwestionować bo... upłynie czas na odwołanie. A ja z rodziny długowiecznych
jestem.;)))

Tak więc, do wygodnictwa ZUSu, ktory na obywateli RP przerzucił obowiązki w
zakresie gromadzenia druków RP-7 dorzuciłbym jeszcze działanie na moją szkodę
przez przyjęcie załozenia że dożyję tylko do pięćdziesiątki. A przecież średnia
wieku mężczyzn stale się podnosi. Czyżby to było działanie celowe?? Jeśli
przyjęli tak niski parametr dla większości swych klientów w sposób świadomy -
zgodnie z ich wzorem - obniżyli większości kapitał początkowy - skutek jest
oczywisty -ZUS wyda na renty i emerytury znacznie mniej niż posiada.
Jeśli parametr przyjęto błednie - współczuję następnym pokoleniom - w ZUSie lub
jego następcy powstanie dziura finansowa z którą będą borykac się następni.
Wydaje się to oczywiste.
Pozdrawiam
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,55,9496127,9496127,Czas_umierania_moj_nekrolog.html


Temat: ZUS chce wyciągnąć krocie od małych firm
Odpowiedź na pismo organu rentowego - zakończenie
W odpowiedzi na odwołanie, Oddział stwierdził, że brak jest w nim podstaw
prawnych do jego uwzględnienia. Przypomnę więc akty prawne, które uprawniały
mnie do zaprzestawania i wznawiania działalności gospodarczej:

1) Ustawa z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych. W
Art. 13, punkcie 4, ustawa ta przewiduje możliwość zaprzestania działalności
gospodarczej. Zaprzestanie, o którym tu jest mowa, to nie tylko wyrejestrowanie
z ewidencji, lecz także zaprzestanie o charakterze czasowym, jak stwierdzono w
piśmie Centrali ZUS z 4 marca 2005 r. (sygn. Fuu 400-307), i co potwierdzają
dwa kolejne, wydane na podstawie delegacji ustawowej rozporządzenia.

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 4 grudnia 1998 r. w
sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych
korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji
rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów. Załącznik nr 20 (Dz. U. z
1998 r. Nr 149, poz. 982; ost. zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 101, poz. 1039). Wśród
przyczyn wyrejestrowania płatnika z ubezpieczeń, obok decyzji o wykreśleniu z
ewidencji, wymieniono tu m. in. także oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia
pozarolniczej działalności.

3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6
sierpnia 2003 r. Załącznik nr 13 (Dz. U. Nr 150, poz. 1457). Także i tu jest
mowa o tym, że działalność gospodarczą można zaprzestać nie tylko podaniem o
wykreślenie z ewidencji, lecz także zaprzestając prowadzenia pozarolniczej
działalności.

Nie można więc twierdzić, że moje działanie było sprzeczne z ustawą, lub miało
na celu obejście ustawy. Ponieważ jednak treść wydanej decyzji sprzeczna jest z
obowiązującą ww. ustawą i z ww. wydanymi na podstawie delegacji ustawowej
rozporządzeniami, dlatego nie można uznać ją za ważną. Wnoszę więc o uchylenie
jej w całości.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,30,23361828,23361828,ZUS_chce_wyciagnac_krocie_od_malych_firm.html


Temat: ZUS chce wyciągnąć krocie od małych firm
argumenty c.d. cz.2


We wstępie odpowiedzi na odwołanie, Oddział stwierdził, że brak jest w nim
podstaw prawnych do jego uwzględnienia. Przypomnę więc akty prawne, które
uprawniały mnie do zaprzestawania i wznawiania działalności gospodarczej:
1) Ustawa z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych. W
Art. 13, punkcie 4, ustawa ta przewiduje możliwość zaprzestania działalności
gospodarczej. Zaprzestanie, o którym tu jest mowa, to nie tylko wyrejestrowanie
z ewidencji, lecz także zaprzestanie o charakterze czasowym, co potwierdzają
dwa kolejne, wydane na podstawie delegacji ustawowej rozporządzenia.
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 4 grudnia 1998 r. w
sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych
korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji
rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów. Załącznik nr 20 (Dz. U. z
1998 r. Nr 149, poz. 982; ost. zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 101, poz. 1039). Wśród
przyczyn wyrejestrowania płatnika z ubezpieczeń, obok decyzji o wykreśleniu z
ewidencji, wymieniono tu m. in. także oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia
pozarolniczej działalności.
3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6
sierpnia 2003 r. Załącznik nr 13 (Dz. U. Nr 150, poz. 1457). Także i tu jest
mowa o tym, że działalność gospodarczą można zaprzestać nie tylko podaniem o
wykreślenie z ewidencji, lecz także zaprzestając prowadzenia pozarolniczej
działalności.

Czy moje działanie faktycznie więc było sprzeczne z treścią ustawy? "Czynność
prawna pozostaje w sprzeczności z ustawą, gdy jej treść jest niezgodna z
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Przez pojęcie 'ustawa' należy
rozumieć przepisy Konstytucji RP, przepisy rangi ustawowej oraz przepisy wydane
na podstawie delegacji ustawowej" ("Kodeks Cywilny" Praktyczny komentarz z
orzecznictwem Tom I, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, str. 149).

Czy Oddział ZUS może odmówić mi prawa stosowania się do przepisów zgodnych z
Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, nazywając to próbą obejścia ustawy?

Czyżby opublikowana w Internecie na stronie prawnej ZUS instrukcja, do której
się stosowałem, była niezgodna z treścią ustawy? Przypomnę ją: "Wyrejestrowanie
z ubezpieczeń, a następnie zgłaszanie do nich, powinno następować także w
przypadku, gdy zaprzestanie działalności ma charakter czasowy. Nie jest przy
tym wymagane wyrejestrowanie w organie ewidencyjnym"? (PORADNIK UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ
I OSÓB Z NIMI WSPÓŁPRACUJĄCYCH). Czyż do dziś nie jest ona zamieszczona na
stronie prawnej ZUS?

Ponieważ treść wydanej decyzji oparto na błędnym założeniu, że działalność
można zaprzestać jedynie w wyniku wyrejestrowania z ewidencji, nie da się więc
zaprzeczyć, że jej treść pozostaje w sprzeczności z obowiązującą z ww. ustawą i
z ww. wydanymi na podstawie delegacji ustawowej rozporządzeniami. Dlatego nie
mogę uznać ją za ważną i wnoszę o uchylenie jej w całości.

Sam fakt, że ktoś ma odmienne zdanie, nie jest dowodem, że nie ma racji. To
należy udowodnić, a Oddział nawet nie próbował tego zrobić, powtarzając jedynie
swoje wcześniejsze argumenty, które na domiar sam obalił, udzielonym
wyjaśnieniem.

Na koniec dodam, że Sąd także nawet nie próbował obalić tej argumentacji,
stwierdzając jedynie, i to dopiero podczas ogłaszania wyroku, że jest logiczna
tylko pozornie. Z racji władzy można w ten sposób obalić wszystko.

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,30,23361828,23361828,ZUS_chce_wyciagnac_krocie_od_malych_firm.html


Temat: Donosy #3037, 2001-05-18 16:04 GMT
 *******        *****      **     **      *****        *****     **      **
 **     **    **     **    ***    **    **     **    **     **   **      **
 **     **    **     **    ****   **    **     **    **           **    **
 **     **    **     **    **  *  **    **     **      *****       **  **
 **     **    **     **    **   ****    **     **           **      ****
 **     **    **     **    **    ***    **     **    **     **       **
 *******        *****      **     **      *****        *****         **

DZIENNIK LIBERALNY       nr 3037                        Piatek, 18 maja 2001
                                                             ISSN 0867-6860
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
 Redakcja: Lena Bialkowska (naczelna), Michal Jankowski, Michal Pawlak.
 Listy: Lena Bialkowska, Bajonska 3, 03-963 Warszawa
 E-mail: <Donosy-Redak@fuw.edu.pl
 Copyright (c) 2001 by Michal Pawlak
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Zwiazki zawodowe w ZUS

solidarnie bronia prezesa Gajka. W dzisiejszych gazetach sprecyzowanie
zarzutow wobec niego: wiceminister Ewa Lewicka twierdzi, ze prezes
odwlekal trudne decyzje w zwiazku z nadchodzacymi wyborami.
I odpowiedz prezesa, ze to bzdura. I jeszcze kilka hipotez
dziennikarskich - np. taka, ze do odwolania doprowadzila
komputeryzujaca ZUS firma Prokom, bo prezes nie chcial jej placic
przed dostarczeniem systemu.

Z ostatniej chwili: premier podpisal dymisje Leslawa Gajka, natomiast
nastepca mianowal nieoczekiwanie Aleksandre Wiktorow, czlonka Rady
Nadzorczej ZUS. Powszechnie oczekiwano nominacji minister Lewickiej.

Bezrobocie

troszeczke spadlo (o 20 tys. osob). W kwietniu zawsze sezonowo spadalo,
ale o duzo wiecej.

Po czym jeszcze poznac

ze z gospodarka kiepsko? Na przyklad po spadku zuzycia cementu.
Cementownie podaja, ze w porownaniu z ubieglym rokiem sprzedaz ich
produktu spadla o 15-20%.

Premier

zaproponowal istotne zwiekszenie dochodow samorzadow, metoda
likwidacji wielu centralnych funduszy i agencji i przekazania
samorzadom ich budzetow. Ladne, tylko raczej w tej kadencji parlamentu
juz nierealne.

Policja

zlikwidowala blokade laweciarzy przed przejsciem w Jedrzychowicach.
Konkretnie wygladalo to podobno tak, ze na widok zblizajacej sie
policji wiekszosc protestujacych uciekla do Niemiec, porzucajac
samochody. Uciekinierzy chca prosic o azyl w Niemczech, uwazaja bowiem
ze sa w Polsce przesladowani. Policja wywozi blokujace przejscie
samochody.

Stoi jeszcze blokada przed Swieckiem, jednak tam samochody moga
jezdzic jednym pasem.

Rzad umowil sie jednak na rozmowy z protestujacymi na poniedzialek.
Ale nie w ministerstwie gospodarki tylko w ministerstwie pracy - czyli
raczej nie beda rozmawiac o przywroceniu zezwolenia na import zlomu.

Proces w sprawie Grudnia'70

odwlecze sie. Sad odrzucil wprawdzie wniosek o zwrocenie sprawy
prokuraturze, ale wtedy zrezygnowali obaj obroncy gen. Jaruzelskiego.
General poprosil wiec o wyznaczenie obroncy z urzedu.

Bill Clinton

wyglosil zapowiadany wyklad dla polskich biznesmenow. Nikt go w koncu
nie aresztowal ani nie deportowal. Sluchacze bardzo chwalili.

Podczas spaceru po Starowce Clinton zostal celnie obrzucony jajkami
przez anarchistow. Anarchisci protestowali tez przed hotelem w ktorym
odbyla sie impreza.

Nowe paszporty

beda mialy bordowa okladke, dane osobowe na pierwszej (nie ostatniej)
stronie i wspaniale jakoby zabezpieczenia przeciwko falszerzom. MSW
pokazalo dzis wzor nowego paszportu i zapowiedzialo, ze osoby ktore od
poniedzialku zloza wnioski o paszport dostana juz te nowe. Nie
uslyszalem tylko kiedy dostana, znaczy ile beda czekac. Skadinad
niedawno uplynelo 10 lat od zmiany PRL-owskich regul wydawania
paszportow - a wlasnie na 10 lat wtedy je wydawano. W rezultacie
w urzedach znowu pojawily sie kolejki po przedluzenie waznosci
paszportow.

Widzialem dzis kapele podworkowa

taka prawdziwa, znaczy nie stali na ruchliwej ulicy tylko wlasnie
w podworzu kamienicy. Grali z zadartymi glowami, wyraznie wypatrujac
spadajacych monet.

Pogoda

psuje sie. Jeszcze rano bylo lato, a jest teraz mokro, burzliwo
i znacznie zimniej.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 Wszystkie prawa zastrzezone.
 Regularna redystrybucja bez zgody redakcji zabroniona.
 Dopuszczamy obrot pojedynczymi numerami archiwalnymi.
 Prenumerata: na zyczenie. Dystrybucja: automatyczna lista
 dystrybucyjna e-mail oraz Usenet news, grupa pl.gazety.donosy
 Archiwum: http://www.fuw.edu.pl/donosy zawiera numer biezacy,
 numery archiwalne oraz instrukcje zapisywania sie na liste
 i wypisywania sie z listy abonentow.
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- koniec numeru 3037 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+


Źródło: topranking.pl/1507/donosy,3037,2001,05,18,16,04,gmt.php